Organizing Committee

   
Organizing President Dr. Prabin Shrestha
   
Organizing Secretary Dr. Sudan Dhakal
   
Organizing Coordinator Dr. Bal Gopal Karmacharya
   
Advisory Committee Dr. Dinesh Nath Gangol
Dr. Achyut Sharma
Dr. Pawan Kumar Sultaniya
Dr. Basant Pant
Dr. Gopal Raman Sharma
Dr. Sushil Silpakar
Dr. Prakash Bista
Dr. Mohan Raj Sharma
Dr. Krishna Sharma
   
Scientific Committee Chair Prof. Amit Thapa
Members Dr. Amit Bahadur Pradhanang
  Dr. Prakash Kafle
  Dr. Rajan Sharma
   
Workshop Committee Coordinator Dr. Nikunj Yogi
Members Dr. Narendra Shalike
  Dr. Safroj Ansari
  Dr. Ashim Gurung
   
Finance and Registration Committee Coordinator Dr Suraj Thulung
Members Dr. Gopal Sedain
  Dr. Samir Acharya
  Dr. Pushpa Raj Koirala
   
Audio Visual Committee Coordinator Dr. Pushpa Raj Koirala
Members Dr. Amit Bahadur Pradhanang
  Dr. Maya Bhattachan
  Dr. Manoj Bohara
   
Publication and Souvenir Committee Coordinator Dr. Resha Shrestha
Members Dr. Chandra Prakash Limbu
  Dr. Suman Rijal
  Dr. Manish Kolakshapati
   
Award Committee Coordinator Dr. Yam Bahadur Roka
Members Dr. Rajiv Jha
  Dr.Shabal Shapkota
   
Hospitality, Transportation, and Accommodation Committee Coordinator Dr. Nikunj Yogi
Members Dr. Binod Rajbhandari
  Dr. Sagar Koirala
   
Cultural Program Committee Coordinator Dr. Maya Bhattachan
Members